دانشجویان عضو جنبش عدالت‌خواه دانشجویی كه روز گذشته با ورود به ساختمان وزارت علوم در پشت درب اتاق وزیر تجمع كرده‌ بودند، شب گذشته را در ساختمان وزارت علوم سپری كردند.

حدود ۵۰ نفر از دانشجویان عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی روز گذشته در اعتراض به آنچه كه آن را عدم پاسخگویی وزیر علوم عنوان می‌كردند، در مقابل ساختمان وزارت علوم تجمع كرده و خواستار حضور محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پاسخگویی شدند.

این دانشجویان بعد از ظهر روز گذشته دوشنبه، پس از عدم حضور وزیر علوم در میان خود وارد ساختمان وزارت علوم شده و با حركت به سمت طبقه شانزدهم این ساختمان، پشت در اتاق وزیر علوم تحصن كردند.

دانشجویان عضو جنبش عدالت‌خواه دانشجویی پس از عدم برآورده شدن خواسته‌های خود شب را در همان ساختمان سپری كردند.

این گزارش حاكیست، بر اساس گفته فیروزآبادی دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، این تحصن تا زمان حضور وزیر علوم در جمع دانشجویان ادامه خواهد یافت.