محمد طاهری، آقای گل لیگ برتر فوتسال در سن ۲۲ سالگی به عنوانی مهم و قابل توجه دست یافته است. آقای گلی طاهری در لیگ برتر فوتسال در روزهایی كه وحید شمسایی تلاش بسیاری برای كسب این عنوان باارزش داشت از اهمیت فراوانی برخوردار است. طاهری حالا روی دوش خود مسؤولیت سنگین تری احساس می كند؛ آقای گل لیگ برتر فوتسال اما پس از نایب قهرمانی تیمش این عنوان باارزش را از یاد برده است.

● آقای گل شدی اما شهید منصوری نتوانست قهرمان شود.

▪ متأسفانه افتخار بزرگی از دست ما رفت. من خیلی ناراحتم و فكر می كنم شهید منصوری می توانست قهرمان شود.

● اما تو آقای گل شدی، آقای طاهری!

▪ بله اما زیاد برایم مهم نیست!

● اما در فصلی آقای گل شدی كه وحید شمسایی هم تلاش بسیاری برای كسب این عنوان داشت.

▪ وحید از دوستان من است و همیشه دوست دارم او موفق باشد اما فكر می كنم امسال نوبت من بود كه آقای گل بشوم.

● زدن ۵۲ گل در لیگ برتر فوتسال ساده به نظر می رسید.

▪ نه، اصلاً ساده نیست. اتفاقاً خیلی هم سخت است تا حالا كسی بالاتر از ۵۰ گل نزده.

● قشنگ ترین گل ات را به كدام تیم زدی؟

▪ فكر می كنم به صدرای شیراز بود؛ از روی نقطه كاشته زدم.

● شگرد خاصی داری؟

▪ همیشه دوست دارم از كناره ها گل بزنم. وقتی زاویه ام تنگ می شود راحت تر گل می زنم. بیشتر گل هایم را زیر طاق می زنم.

● سقف آرزوهایت كجا است؟

▪ بیشتر از همه می خواهم با شهید منصوری قهرمان لیگ برتر فوتسال شوم.

● یعنی یك سال دیگر قرارداد بستی؟

▪ بله. من سال آینده هم در خدمت شهید منصوری هستم و امیدوارم قهرمان لیگ بشویم.

● شنیدیم از تیم های خارجی هم پیشنهاد داری؟

▪ از قطر، اتریش و ایتالیا اما تصمیم گیری را به عهده آقای كریم منصوری گذاشتم تا ایشان حرف آخر را بزنند.