علی فامیان ترجمه‌ی گزیده‌ی دیگری از داستان‌های او. هنری را در دست انجام دارد.

به گفته‌ی مترجم، این گزیده بین ‌١٤ تا ‌١٨ داستان را از او. هنری - نویسنده‌ی آمریكایی - شامل می‌شود، كه او در حال ترجمه‌ی آن‌ها از انگلیسی است.

فامیان گفت: داستان‌های این نویسنده‌ی آمریكایی معمولا حول چهار محور زندگی شهری بویژه نیویورك، عشق و روابط عاشقانه، زندگی در غرب در مایه‌ی وسترن و طنز می‌چرخد.

این كتاب احتمالا با عنوان «آخرین خنیاگر» به نشر كتاب نیستان سپرده خواهد شد.

به تازگی نیز با ترجمه‌ی او، كتاب «نان زنان افسونگر»، منتخبی از داستان‌های كوتاه او. هنری، از سوی همین مركز نشر منتشر شده است.

فامیان همچنین به ترجمه‌ی كتابی با عنوان «نجات زبان‌ها» نوشته‌ی لنور گرینوبل و لیندزی ولی مشغول است و تألیف «ترجمه‌ی متون سیاسی» را هم برای دانشجویان در دست دارد.

علی فامیان متولد سال ‌١٣٤٧ و استاد دانشگاه پیام ‌نور در شبستر آذربایجان شرقی است. تاكنون «مبانی زبان» رابرت ترسك / نشر مركز، «اسرار یونان باستان» ادوارد سه‌كوره / نشر اندیشه‌وران، «مرز جنایت» از نویسندگان مختلف به انتخاب آلفرد هیچكاك و «كره»ی مایكل كرایتون از این مترجم از سوی نشر نقطه منتشر شده‌اند.