سومین دیدار انتخابی تكواندوكاران زن ایران برای اعزام به المپیك با برتری سارا خوش جمال فكری همراه بود.

خوش جمال در خانه تكواندو برای سومین بار به مصاف فاطمه نعمتی رفت و در راند طلائی به برتری دست یافت.

این دو در وقت قانونی به تساوی یك بر یك رسیدند.

از آنجا كه هفته گذشته خوش جمال فكری در دو مبارزه پی در پی از سد فاطمه نعمتی گذشته بود، توانست مجوز حضور در المپیك را بدست آورد.

خوش جمال خود سهمیه المپیك را كسب كرده و فاطمه نعمتی در مسابقات آسیایی به مدال طلا دست یافته بود.