احسان خرسندی با وجود اینكه حمید استیلی و حبیب كاشانی چندان راغب به حفظ او نیستند خودش هم تمایلی برای ماندن در پرسپولیس ندارد. وی در این زمینه گفت: برایم مهم نیست كه من را بخواهند یا نه، بازیكنی هستم كه از ۱۶ سالگی در لیگ برتر بازی كرده ام و با وجود اینكه ۲ ، ۳ سالی در پرسپولیس پشت خط ستار ه های تیم ماندم مطمئن باشید برای فصل بعد بدون تیم نخواهم ماند.وی افزود: من پرسپولیس را دوست دارم و از سن نونهالی در این باشگاه عضویت داشتم اما الان وقت آن رسیده كه برای بیشتر بازی كردن به یك تیم دیگر بروم. خرسندی در ادامه اضافه كرد: شرایط سنی ام طوری است كه امسال هم بازیكنی زیر ۲۳ سال به حساب می آیم. از این رو به هر تیم لیگ برتری كه بروم جز ۵ سهمی لیگ برتری آنها نخواهم بود بلكه جز ۵ بازیكنی زیر ۲۳ سالشان قرار خواهم گرفت. البته هنوز تیم آینده خود را پیدا نكرده ام و در این مورد باید پیشنهادات را به خوبی بررسی كنم.