مهاجم فصل گذشته تیم پرسپولیس گفت: با وجود افرادی مثل آقایx دیگر جایی در پرسپولیس نداشتم و به همین خاطر تصمیم به جدایی از این تیم گرفتم.احسان خرسندی خاطرنشان ساخت: با وجود آنكه اكثر پیشنهادهای مناسب خود را به خاطر صبر برای بازگشت قطبی به ایران از دست داده بودم، مجبور شدم به تنها پیشنهاد باقی مانده ام یعنی ابومسلم جواب مثبت دهم.وی افزود: زمانی كه بحث پیوستن حمید استیلی به ابومسلم مطرح شد پذیرفتم كه فصل آینده را به خاطر این مربی در مشهد بازی كنم اما بعد از مدتی مشخص شد كه استیلی به ابومسلم نخواهد رفت و در كمال ناباوری به آلمان سفر كرد.خرسندی در خصوص تیم پگاه گیلان و عدم قبول پیشنهاد این تیم گفت: شرایط بازی ام به گونه ای است كه بر روی زمین راحت تر بازی می كنم و به خاطر همین نمی توانستم با پیوستن به پگاه گیلان فوتبال خود را نابود كنم.