پیامدهای مثبت و منفی اینترنت به عنوان یك پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است و این ابزار در سطح كلان، در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره منجر شده و نقش آن بر امنیت ملی جوامع و در روند ارتباطی سازمان ها با مشتریان و حتی بر روابط خانوادگی به طور موثر در حال توسعه است. به گزارش ایسنا،جهان سوم نیز نیازمند اطلاعات علمی، فنی تجاری و غیره است؛ اطلاعاتی كه حقیقتاً برای این كشورها بسیار حیاتی و مهم است و در این میان شاید شبكه بین المللی اطلاع رسانی (اینترنت) پلی است تا جهان سوم از طریق آن با زدن یك راه میان بر به جهان اول قدم بگذارد. كارشناسان امر معتقدند هزینه اینترنت در كشوری مانند ایران نسبت به میزان درآمد سرانه اشخاص، بالاست و همین امر موجب جلوگیری از گسترش این سرویس در ایران شده است و طبیعتاً باعث شده در رابطه با میزان دسترسی به اینترنت، رتبه مناسبی در جهان نداشته باشیم. شواهد نشان می دهند كه مهم ترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران گران بودن پهنای باند مورد نیاز ISP ها است كه از طریق شركت فناوری اطلاعات و یا ICPها تامین می شود. آمار هم از این حكایت دارند كه در قیمت های خرده فروشی، هزینه پهنای باند چندین برابر قیمت جهانی است البته نباید منكر هزینه های انتقال پهنای باند به داخل كشور و تقسیم آن در كل كشور شد اما می توان با كاهش هزینه های پهنای باند میزان دسترسی به اینترنت را در كشور بالا ببرد. در این خصوص مسعود ریاضیات رئیس انجمن كارفرمایان شركت های اینترنتی ایران با بیان این كه با توجه به این كه اینترنت یك پدیده اقتصادی بوده و سبب تسهیل امور و اطلاعات الكترونیكی می شود لذا باید نگاه ها نسبت به اینترنت و ارتقاء آن تغییر كند، اظهار كرد: اینترنت یك امر اقتصادی و بستری برای توسعه اقتصادی است به طوری كه راه های اینترنت و تبادل اطلاعات بسیار موثر در پیشرفت اقتصاد كشور است. همچنین داوود مدنی كارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینكه با توجه به وجود نگاه غیرعلمی و ناآگاهانه نسبت به اینترنت در كشور این موضوع هنوز به صورت فراگیر و همگانی مورد استفاده قرار نگرفته و علت آن نبود یك تعامل و وابستگی بین مراكز اداری صنعتی و دانشگاه ها. به گفته او بانك اطلاعاتی كارآمدتر از اینترنت با اشتراك داده های كاربران آن در هر زمان و مكان با سرعتی به مراتب بالاتر از دیگر امكانات، وجود ندارد. این كارشناس تاكید كرد: با گسترش اطلاعات اینترنت در هر لحظه و با افزودن سایت ها توسط كاربران بسیار در نقاط مختلف، اهمیت حضور و میزان استفاده و برخورداری از آن مورد سوال واقع می شود كه ما در این بانك عظیم اطلاعات چه نقشی داریم. به گفته این كارشناس اغلب سایت های مختلف تجاری و اداری هم صرفا به شكل نمادین استفاده می شوند و موسسه دارنده آن سایت به داشتن یك نام و سایت در اینترنت بسنده كرده و اگر محتوای سایت هایشان به روز و كارآمد بود، می توانستیم در بخش های اقتصادی نیز شاهد خدمات ارزنده باشیم.

فروهر فرزانه استاد دانشگاه نیز گفت: با وجود كاربران اینترنت در ایران، سطح اینترنت كشور قابل توجه نبوده و نیازمند توجه مسوولان است. تعداد كاربران اینترنت كشور به دلیل جمعیت بالای دانش آموزی و دانشجویی بالاست اما نرخ سرویس ها و پهنای باند اینترنت كشور مناسب نیست و هزینه هایی كه خانواده به استفاده از اینترنت اختصاص قابل توجه نیست. او درباره سیاست های حمایتی از سوی دولت گفت: گسترش استفاده از خدمات اینترنت، به خرید رایانه و ایجاد اتصالات پرسرعت بستگی دارد كه هم اكنون سرعت خدمات اینترنتی در مراكز علمی به هیچ وجه قابل توجه نیست چه برسد به خانوارها. به علاوه بر این عباس فرزین كارشناس فن آوری اطلاعات معتقد است: باید از جنبه های فرهنگی، فنی، تخصصی و اقتصادی به جامعه یاد داده شود كه پیشرفت باید جهانی باشد كه یكی از كرسی های اصلی جهانی شدن آشنایی با اینترنت است. از برآیند نظر كارشناسان چنین بر می آید كه اینترنت یك پدیده اقتصادی بوده و سبب تسهیل امور و اطلاعات الكترونیكی می شود لذا باید نگاه ها نسبت به اینترنت و ارتقاء آن تغییر كند كه در این راستا می توان با واگذاری سازمان ها و شركت های دولتی حوزه IT به بخش خصوصی كاهش، هزینه ها و افزایش كیفیت اینترنت در سطح جهانی را باعث شد.