«رمضان حاجی مشهدی» پس از ملاقات با عباس پالیزدار در زندان اوین، وکالت وی را به عهده گرفت. وکیل عباس پالیزدار در این باره به ایسنا گفت؛ «پس از ملاقاتی که با خانواده عباس پالیزدار داشتم بنا به درخواست دوستان و خانواده وی موفق شدم دیروز در زندان اوین، وکالت نامه را به امضای وی برسانم و از این تاریخ، کار دفاع مشارالیه را رسماً آغاز خواهم کرد. ان شاءالله از هفته آینده پس از رفع موانع مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری با مطالعه پرونده و ملاقات با موکل به تدارک دفاع قانونی خواهم پرداخت.» وی بیان کرد؛ «در رابطه با پذیرش وکالت عباس پالیزدار و مراجعه به زندان اوین و اقدامات مقدماتی که لازمه کار بود مشکلی نداشتم و ماموران زندان در این رابطه کمال همکاری را با اینجانب به عمل آوردند.»