شركت گلستان به پاس وفاداری مصرف كنندگان و به منظور قدردانی از حمایت مستمر آنها چهارمین دوره قرعه كشی مصرف كنندگان را در مهرماه سال ۸۷ برگزار می نماید.

در این دوره از قرعه كشی به دو نفر از شركت كنندگان دو دستگاه خودروی اپیروس اهدا خواهد شد. جوایز دیگر قرعه كشی متعاقبا از طریق وب سایت www.golestan.com اعلام خواهد شد.

بازدید كنندگان محترم جهت آشنایی با نحوه شركت در قرعه كشی می توانند به بخش آشنایی با قرعه كشی مصرف كنندگان در این وب سایت مراجعه نمایند.

جهت شرکت در قرعه کشی به وب سایت www.golestan.com مراجعه کنید.

علی دادگر