راهنمای جامع کلیساهای تهران از سوی پایگاه کلیساهای تاریخی ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

در این راهنما اطلاعاتی درباره تاریخچه، تصاویر و نقشه پراکندگی ۱۵ کلیسای تهران چاپ شده است.

بر اساس این راهنما، در تهران ۱۶ کلیسا به نامهای گئورک، گریگور، گریگور لوسووریچ، صلیب، مارگیورگیز، میناس، نیکلای، پطروس، سرکیس، تادئوس و مارتوقیمئوس، سورپ تارگمانچاتس، توما، حضرت یوسف(ع) و دو کلیسا به نام مریم مقدس(ع) وجود دارد.

همچنین قدیمی ترین کلیسای تهران نیز کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس مقدس است که در چهار راه مولوی بوده و در سال ۱۸۰۸ میلادی توسط ۱۰ تن از شیشه بران ارمنی که برای آئینه کاری کاخ گلستان آمده بودند، ساخته شد.

پایگاه کلیساهای تاریخی ایران نیز در سال ۱۳۸۴ توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای شناسایی و بررسی ۴۵۰ کلیسای موجود در ایران راه اندازی شد .