آفتاب

استادی هم سن دانشگاه تهران

استادی هم سن دانشگاه تهران

دانشجویان دیروز و استادان امروز جغرافیا چهارشنبه ۲۹/۹/۸۶ در فرهنگسرای ابن سینا از استاد دیرین خود قدردانی کردند. در مراسم بزرگداشت این دانشمند برجسته جغرافیا و اقلیم شناسی چهره های برجسته دانشگاهی همچون دکتر عسگری شیرازی(مشاور سازمان هواشناسی و استاد دانشگاه)، دکتر پیروز مجتهدزاده(استاد دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر رحیم مشیری(استاد جغرافیای دانشگاه تهران) و دکتر ابراهیم باستانی پاریزی(استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران) و جمع زیادی از دانشجویان و دوستداران وی حضور داشتند.

کد N321509