آلبوم «آسمانی» كاری از گروه موسیقی سل به مناسبت دویست و پنجاهمین سال تولد موتزارت منتشر شد.

در این آلبوم كه نهمین اثر گروه موسیقی سل و منتخبی از آثار موتزارت است، قطعاتی چون فانتازیا،مینوئت ۱ تا ۶،آندانته ،ملكه پریان ،ایر،ژیگ،پرلود،رقص شب زنده داران،رقص مردان سبز،رقص میمون،آندانته و آللویا به چشم می‌خورد.

بهمن مه آبادی سرپرست گروه موسیقی سل در شناسنامه این اثر آورده است :موتزارت بهترین مونس دلهای است كه مهر ورزیده‌اند.موزارت تنهاست .او در مقابل جهان سراسر جهل و نادانی تنهاست .روح آزاد و آسمانی اش در گرداب حوادث زشت و ناپسند چونان كبوتری كه به دست صیاد بال بال می زند به پروازی می اندیشد كه می تواند او را به آزادی جاوید رهنمون كند او رنج را به صورتهای گوناگون تجربه كرده است. او از ۲۵۰ سال پیش تا ابدیت تاریخ سرودی سر داده كه اكنون پس از گذشت این همه سال استوار و پا برجا موسیقی هستی ،جاودانگی و شادمانی را سرداده است كه اكنون پس از گذشت این همه سال استوار و پابرجا موسیقی هستی،جاودانگی و شادمانی است.

ستاره تابناك او فرصتی برای سوسو زدن نداشت.۳۶ سال زمان كم و فشرده‌ای بود كه سرنوشت در اختیار وی قرار داده بود و او می‌بایست از آن به عالی‌ترین وجه استفاده كند.لذا او موزارت می‌ماند و در آفرینشهای خودهمچنان كه ذهن‌های پیچیده و پرورش یافته را خطاب قرار می‌دهد مردمان ساده را نیز كه قدری استعداد،اندیشه و تعمق دارند،فراموش نمی‌كند.

آلبوم«آسمونی» در سال موتزارت در وین به صورت زنده اجرا شد و هم اكنون در قالب آلبوم موسیقی منتشر شده است.