اسماعیل شنگله، بازیگر نام‌آشنای كشورمان كه سال‌‌های اخیر بیشتر وقت خود را صرف بازی در تلویزیون كرده است، در ابتدای احوالپرسی اعلا‌م می‌كند كه كار خاصی را پیش ‌روی ندارد. او در یك سریال بلند ۷۰ تا ۸۰ قسمتی به نام پاتوق و به كارگردانی شاهین باباپور بازی كرده است.

این سریال در یك كافه به نام پاتوق می‌گذرد و در هر قسمت برای یكی از اهالی محل اتفاقی می‌افتد و شنگله هم در حدود ۱۰ قسمت آن حضور دارد. پاتوق برای سال ۸۷ كار می‌شود و الا‌ن مراحل تصویربرداری خود را پشت سر می‌گذارد. این بازیگر همچنین اعلا‌م كرد كه پنج سالی از زمان تصویربرداری شیخ‌بهایی می‌گذرد و در این سریال هم نقشی بر عهده داشته است و گویا به دلیل مشكلا‌تی هنوز پخش آن ممكن نشده است. شنیده‌ها دلا‌لت بر حذف برخی از صحنه‌های این سریال می‌كند كه گویا هنوز تولیدكنندگان اثر با این قضیه كنار نیامده‌اند و البته شنگله از سرنوشت و چگونگی پخش آن اظهار بی‌اطلا‌عی می‌كند. اسماعیل شنگله پیش از آنكه یك چهره تلویزیونی باشد، سال‌ها فعالیت مستمر و موفق را در صحنه تئاتر پیش ‌روی داشته است.

همكاری او با حمید سمندریان و بهمن فرسی و دیگران در اوراق تاریخ تئاتر معاصر ما ثبت شده است. او كه علا‌قه دارد همچنان در صحنه باشد، می‌خواهد كه از مسوولا‌ن تئاتر بپرسیم چرا فضای كار برای این علا‌قه‌مندان مهیا نمی‌شود و در ادامه اظهار امیدواری می‌كند كه اگر عمر باقی بود و فرصتی، شاید به صحنه بیاید چون بودن در تئاتر آرزوی همیشگی او است.در یكی دو سال اخیر شنگله به دنبال چاپ ترجمه‌های مشترك خود با بهمن فرسی بود كه یكی از ناشران اعلا‌م آمادگی كرده بود و به دلیل تعلل كار، این ترجمه‌ها از آن بازپس گرفته شد. او امیدوار است كه این ترجمه‌ها از طریق یك ناشر خوب منتشر شود. البته صحبت‌هایی از سوی نشر قطره شده كه به دلیل مشكلا‌ت شخصی اسماعیل شنگله هنوز نتوانسته در این باره اقدامی كند و برای نشر قطره به دلیل خدمات شایسته‌ای كه در زمینه نشر كتاب‌های تئاتری كرده است، اظهار خرسندی می‌كند.