نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اعلام شد.

حسینعلی ضیایی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این مطلب گفت: كاركنان دولت شرایط خاص خود را دارند و قابل مقایسه با بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیستند و باید گفت بار مالی افزایش حقوق بازنشستگان كشوری از سوی دولت تأمین شده است، اما رئیس جمهوری در سفر استانی به مازندران قول داده كه حقوق بازنشستگان نیز همانند بازنشستگان كشوری افزایش پیدا كند و در این زمینه دستوری به ما داده شد كه بر اساس آن لایحه ای را آماده و تقدیم وزارت رفاه و تأمین اجتماعی كردیم تا بر اساس آن كسانی كه در سال های گذشته بازنشسته شده اند و بالاترین حق بیمه را پرداخت كرده اند، حقوقشان افزایش یابد یا افرادی كه با سابقه بیش از ۱۰ سال بازنشسته شده اند، به ازای هر سال حداقل حقوق سال ۸۶ به حقوق آنها اضافه خواهد شد یعنی برای هر سال معادل یك روز حقوق در نظر گرفته می شود و به این ترتیب بنا داریم تعادل لازم را میان حقوق بازنشستگان كشوری و تأمین اجتماعی برقرار كنیم.

گفتنی است این لایحه بزودی از سوی وزارت رفاه برای تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد. در حال حاضر یك میلیون و ۴۰۰ هزار مستمری بگیر و بازنشسته زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند.

ضیایی درباره بیمه كارگران ساختمانی گفت: آئین نامه این قانون تهیه شده كه به محض ابلاغ آن از سوی دولت، كارگران فصلی تا پایان سال بیمه خواهند شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، كارگران ساختمانی كه به صورت مقطعی و فصلی كار می كنند، می توانند به صورت مستقیم بدون داشتن كارفرما به شعب بیمه تأمین اجتماعی مراجعه كرده و با پرداخت ۲۶ درصد حق بیمه از مزایای آن برخوردار شوند. وی اظهار داشت: همچنین این كارگران می توانند همسر، فرزند و خانواده خود را نیز زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند.

ضیایی درباره بیمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه دار می توانند برای بیمه كردن خود زیر پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند و نرخ حق بیمه را نیز خود زنان خانه دار تعیین می كنند و اگر آنان بالاترین رقم دستمزد را كه مبلغ یك میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است، برای خود تعیین كنند، با بالاترین حقوق و مزایای بیمه بازنشسته خواهند شد.

وی افزود: این بیمه بهترین نوع پس انداز برای زنان خانه دار است و پیشنهاد ما این است كه این افراد با بالاترین رقم خود را بیمه كنند تا پس از ازكارافتادگی بالاترین حقوق بازنشستگی را بگیرند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره تغییر اساسنامه این سازمان و احتمال تبدیل شدن آن به یك سازمان دولتی افزود: دولت در همه كشورها نظارت های عالیه ای بر این سازمان ها دارند و برای سازمان تأمین اجتماعی ارتباط با دولت ایجاد اشكال نكرده و همواره مفید بوده است.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون خدمات كشوری، اساسنامه ای برای سازمان تهیه شده و در دولت تصویب شد، اما برای بررسی بیشتر برخی مفاد آن، هنوز ابلاغ نشده و حتی اگر همین اساسنامه ابلاغ و اجرا شود، باز سازمان تأمین اجتماعی دولتی نخواهد شد و نمایندگان كارگران و كارفرمایان در این سازمان حضور خواهند داشت.

به گفته ضیایی، سازمان تأمین اجتماعی یك سازمان غیر دولتی و عمومی است، هیچ وقت دولتی نبوده و پس از تغییر اساسنامه نیز دولتی نمی شود و به وسیله شورای عالی متشكل از نمایندگان كارگران، كارفرمایان و نمایندگان دولت اداره خواهد شد.

گفتنی است سامانه پیام كوتاه سازمان تأمین اجتماعی با هدف اطلاع رسانی به بازنشستگان با شماره ۱۰۰۰۱۴۲ در سراسر كشور راه اندازی شده است.