كتاب «اصل مطلب» اثر ابوالفضل زرویی‌ نصرآباد، در نشستی با حضور سید علی موسوی گرمارودی بررسی می‌شود.

به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، این كتاب در نشست «دگرخند» روز یكشنبه ۱۷ آذر در تالار اندیشه حوزه هنری نقد می‌شود.

این كتاب شامل مجموعه اشعار طنز زرویی نصرآباد است و پیش‌تر در روزنامه‌ همشهری منتشر ‌شده است.

كتاب‌های «تذكرهٔالمقامات» و «افسانه‌های امروزی» و مثنوی‌های بلند «گفت‌وگوهای تنهایی» و «بامعرفت‌ها» از دیگر آثار زرویی نصرآباد در عرصه طنز است.

در نشست «دگرخند» پیش از این آثار طنزپردازانی همچون یوسفعلی میرشكاك، منوچهر احترامی و محمدعلی علومی در بوته نقد گذاشته شده است.

این نشست به كوشش دفتر طنز حوزه هنری، ساعت ۱۶ روز یاد شده در سالن شماره‌ ۲ تالاراندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.