پنجمین جشنواره كشوری الگو های برتر تدریس، ویژه درس تربیت بدنی مقطع راهنمایی از نوزدهم مرداد ماه در سنندج برگزار شد.

در این جشنواره سه روزه، ۶۰ نفر از مربیان تربیت بدنی از استان های مختلف شركت كردند. اصول تدریس، فرآیند یاد دهی و یادگیری، تعامل با دانش آموز، سازماندهی كلامی و اجرای صحیح تمرین ها از محور های مورد بحث است. در پایان جشنواره لوح فشرده اجراهای صحیح ورزش به شركت كنندگان اعطا می شود.