ساخت بزرگترین هتل سنتی خاورمیانه در بافت تاریخی اصفهان، پشت مسجد جامع عتیق آغاز شد.

این مجموعه شامل نوسازی و مرمت تعدادی بنای ارزشمند صفوی و قاجاری است كه با اضافه كردن و الحاق پلاك های اطراف كه فاقد ارزش نگهداری بودند قرار است به یك مجموعه اقامتگاه مجهز امروزی اما با حال و هوای سنتی بدل شود.

این مجموعه با ظرفیت ۲۱۰ سوییت، استخر و سونا و سایر ملزومات یك اقامتگاه مدرن ساخته می شود. ۲ بنای تاریخی به نام های حمام قاضی و مجموعه شهشهان هویت اصلی ۲ مجموعه اقامتگاه سنتی را تشكیل می دهند، در ساخت سوییت های هتل نیز قرار است از هویت سنتی بنا الهام گرفته شود. شاه نشین ها و بخش هایی از بناهای موجود كه دارای تزیینات ارزشمندی هستند به لابی و محل پذیرایی از میهمانان ویژه تبدیل می شوند.

مجموعه شهشهان در پشت مسجد جامع عتیق قرار دارد و قراراست بالكن های تعبیه شده در آن امكان دسترسی به چشم انداز مسجد را برای گردشگران فراهم كند.به گفته كارشناسان این طرح قرار است تا پشت مسجد جامع ادامه پیدا كند. غلامرضا عمرانی مدیرعامل شركت عمران و مسكن سازان منطقه مركزی وابسته به سازمان عمران و بهینه سازی به عنوان مجری احیای بافت های فرسوده در استان گفت: ایجاد چنین طرح هایی قرار است نقش محرك توسعه در بافت های تاریخی و سنتی اصفهان را ایفا كنند.

وی افزود: هدف از مرمت، احیا و تغییر كاربری این بناها ترغیب گردشگران خارجی و داخلی به حضور درون بافت و رونق بخشی آن است.

وی گفت: قرار است در ۳ سال آینده ۱۰۰۰اتاق به مجموعه اتاق های اقامتی پذیرایی شهر اصفهان اضافه شود كه با تكمیل طرح شهشهان و حمام قاضی و كاروانسرای دردشت ۳۰۰ مورد آن امسال محقق می شود ‎/ وی با اشاره به این كه در ۱۰ سال ۲۴ طرح مرمتی و احیا در سطح استان در بافت های تاریخی و فرسوده اجرا شده و ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع تملك انجام شده است، گفت: مرمت و نوسازی ۱۰ هكتار از بافت و ساماندهی و احیای ۲۰ هكتار از محورهای موجود در مقایسه با ۶ هزار بافت فرسوده در استان اصفهان رقم بسیار ناچیزی است.

وی با بیان این كه در طرح های احیای بافت فرسوده، حفظ كالبد بافت تاریخی در اولویت كاری قرار دارد، افزود: احیای بافت های فرسوده با مشاركت مردم از جمله برنامه هایی است كه در دستور كار قرار گرفته است.