آفتاب

الیاس حضرتی در یک نگاه

الیاس حضرتی در یک نگاه

من الیاس حضرتی را از دوران جوانی می شناسم. شانزده سال بیشتر نداشتم که روزی در کلاس آموزش عقیدتی سپاه، فردی وارد شد با کلاهی پشمی و ریش های تنک. آمده بود تفسیر سوره والعصر بگوید.

کد N368477

وبگردی