دانشگاههای دولتی و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری جمهوری اسلامی ایران در مقاطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری تخصصی کلیه رشته ها (Phd) بدون آزمون داوطلب میپذیرد. از متقاضیان محترم درخواست میگردد که شخصأ در خصوص کسب اطلاعات با آقای دکتر عزتی استاد دانشگاه حاجت تپه با تلفن ۰۰۹۰۵۵۵۸۵۱۴۶۰۰ تماس حاصل بفرمایند.

دکتر رامین عزتی عزتی