آفتاب

اینجا ارومیه است، پاریس ایران؟

اینجا ارومیه است، پاریس ایران؟

بررسی عملکرد و فعالیت های شهرداری و شورای شهر ارومیه.

کد N278749