آقای گل مسابقات لالیگا تا پایان هفته دوم، در جریان تمرینات روز گذشته در اردوی هلند، مصدوم شد.

به نقل از ماركا چاپ اسپانیا ، وسلی اشنایدر در جریان تمرینات هلند به شدت از ناحیه مچ پا مصدوم شد و به احتمال فراوان حداقل ۳ هفته از لالیگا را از دست داد.

پزشكان رئال مادرید هر گونه اظهار نظر در مورد وضعیت پزشكی اشنایدر را به بعد از معاینه اختصاصی موكول كرده اند.

این مهاجم كه از سوی هواداران رئال مادرید لقب نوازنده ارشد سمفونی شوستر را دارد، بعید است بتواند با این مصدومیت سخت به وعده خود در مورد به ثمر رساندن ۱۵ گل تا پایان هفته دهم جامه عمل بپوشاند.