آفتاب

مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد برکنار می شود

مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد برکنار می شود

شنیده ها حاکی از آن است که مجید حمیدزاده مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار می شود.

کد N275679

وبگردی