مبارزات قبل از انقلاب آقای هاشمی، شکنجه‌هایی که در زندان‌های رژیم ستم‌شاهی متحمل شدند، همراهی با امام(ره)، فعالیت‌های پس از انقلاب ایشان و در واقع عملکرد آقای هاشمی به گونه‌ای در تاریخ کشور ثبت شده که ا و را شناسنامه انقلاب می‌گویند بنابراین کسانی که در مورد آقای هاشمی صحبت می‌کنند،‌نمی‌توانند این شناسنامه را نفی کنند.

این اظهارات «مرتضی بانک» عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه پس از آن مطرح می‌شود که «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت در اظهارات اخیر خود به طرح انتقاداتی علیه هاشمی رفسنجانی پرداخت و در واکنش به هشدارهای پیاپی وی که شرایط کنونی کشور را «ویژه» می‌داند، گفت: «برخی برای اینکه عظمت جمهوری اسلامی ایران در سایه رهبری و مردم و تدبیر رییس جمهور شکل نگیرد و ایران منفعل شده و لذت‌ها به کام مردم خوش نیاید با این گونه ادبیات می‌خواهند افکار عمومی را مشوش کنند.»

عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در واکنش به این سخنان «الهام» گفت: اینکه گفته می‌شود آقای هاشمی با بزرگ جلوه دادن خطر می‌خواهد در میان مردم ایجاد تشویش کند درست نیست. در ادبیات فارسی ما در ایجاد ترس دو معنی وجود دارد؛ یکی اینکه کسی خطر را انکار می‌کند و این تعریف درستی از شهامت نیست که انسان خطر را نفی کند. تعریف دیگر آنکه فردی خطر را ببیند و شرایط مقابله با آن را فراهم نکند و تسلیم شود که هر دو تعریف وجهی از ترس است.

بانک در ادامه تصریح کرد: مدیر توانمند کسی است که وضعیت را پیش‌بینی کند و آینده نگری نموده و خود را آماده‌سازی کند و این به معنای ترس نیست. این برنامه داشتن برای وجود یک خطر و مقابله با آن است. همانطور که در این زمینه مقام معظم رهبری بارها هشدار دادند که خودمان را باید برای مقابله با خطرات احتمالی آماده کنیم.

وی تاکید کرد: آقای هاشمی با توجه به تجربه بسیار عمیقی که در مدیریت کلان کشور دارد، آینده‌نگری می‌کند و شرایط را برای مقابله با خطرات احتمالی آماده می‌کند.

عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه افزود: اگر خطری وجود ندارد پس این صحبت و اظهارنظرهایی که مقامات اجرایی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه با توطئه دشمنان روبرو هستیم و عوامل داخلی دشمنان فعالیت‌هایی علیه اهداف نظام انجام می‌دهند، برای چیست؟

به اعتقاد وی، این اظهارنظرها نشان می‌دهد که شرایط ویژه‌ای وجود دارد. این در حالی است که دولتمردان تمام فشارها را بر فعالان داخلی گذاشته اما احتمال خطر خارجی را نفی می‌کنند که بیانگر یک رفتار دوگانه و غیرمنطقی است.

بانک تاکید کرد: ما باید همچنان تلاش کنیم که نسبت به پیش‌بینی وضع موجود و آینده‌نگری و آماده‌سازی مردم فعال باشیم و باید بدانیم نفی خطر دلیل نبود خطر نیست.

عضو دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در ادامه در واکنش به بخشی دیگر از سخنان سخنگوی دولت که گفته «کسانی با ویژه دانستن شرایط کشور می‌خواهند خود را زنده نگه دارند»، گفت: آقای هاشمی شناسنامه انقلاب است و نیازی به اینکه خود را زنده نگه دارد، ندارد. ایشان با تاریخ انقلاب پیوند خورده و زنده است و نیازی به مطرح کردن خود ندارد بلکه این دیگران هستند که با موضوعات مربوط به هاشمی می‌خواهند خود را زنده نگه دارند. بنابراین به آقای الهام توصیه می‌کنم نباید رفتاری داشته باشند که این شناسنامه انقلاب را نفی کند.

وی با بیان اینکه «سیاست نفی دیگران برای اثبات خود سیاستی وارداتی، غیر اسلامی، مطرود و ناکارآمد است»، اظهار داشت: اگر بخواهیم خود را اثبات کنیم نیازی نیست دیگران را نفی کنیم بلکه باید با اقداماتی که انجام می‌دهیم، خود را به مردم اثبات کنیم.

بانک تاکید کرد: اینکه حضور چندین ساله فردی در سطح مدیریت کلان کشور و تمام فعالیت‌های او را نفی کنیم تا خود را اثبات کنیم با معیارهای جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که تقسیم کاری میان همسر سخنگوی دولت و ایشان وجود داشته که اینک که همسر وی توسط مقامات نظام از تخریب شخصیت‌های برجسته نظام نفی شده، این وظیفه به آقای الهام منتقل شده که امیدوارم چنین تقسیم کاری نبوده باشد و سخنگوی محترم همواره همراه با اعتدال و برخورد منطقی نسبت به موضوعات مهم کشور مواضع دولت را اعلام کند.