آفتاب

اوج گیری جنبش «شهر آهسته» در ایتالیا

اوج گیری جنبش «شهر آهسته» در ایتالیا

قتل و جنایت در حاشیه شهرهای ایتالیا بیداد می کند. طرفداران جنبش «شهر آهسته» قصد ایجاد شهرهایی را دارند که واقعاً محل زندگی باشد.

کد N292363

وبگردی