شریعتمداری صاحبنظر و کارشناس مسائل سیاسی گفت: حضور ملتهای مسلمان در راهپیمایی روز جهانی قدس به معنای آن است که خواست ملت‌ها برای محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان، خواسته ای کاملا جدی و فراموش ناشدنی است.

حسین شریعتمداری که به مناسبت فرا رسیدن روز قدس گفتگو می کرد، با اشاره به اینکه اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) در مورد مسئله فلسطین به یک جریان تبدیل شده است و همه مسلمانان پیشنهاد روز قدس را از ایشان پذیرفته اند، گفت: حضرت امام به عنوان یک رهبر برجسته و مورد قبول همه مسلمانان در جهان اسلام مطرح بودند و سوابق طولانی مبارزاتی ایشان نیز نشان داد که به اسلام و منافع و سعادت ملت های مسلمان می اندیشند.

وی افزود: حضرت امام (ره) در طول دوران مبارزات و تبعیدشان با هیچ یک از بلوک سیاسی مزدور و استعمارگر رابطه ای نداشتند و در عمل هم این را نشان دادند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام (ره) و الگویی که انقلاب اسلامی در همان آغاز پیروزی از خود نشان داد، طبیعی بود نگاه مسلمانان جهان به سمت امام و انقلاب ما جلب شود، بنابراین وقتی امام خمینی (ره) روزی را به نام "روز قدس" تعیین کردند، مسلمانان جهان مانند کسانی که به دنبال نقطه گم شده ای می گشتند، جذب این پیشنهاد امام شدند.

این صاحبنظر مسائل سیاسی تصریح کرد: در زمان طرح این موضوع، همه ملت های مسلمان از جنایت های رژیم صهیونیستی، به ویژه جنایاتی که این رژیم در فلسطین مرتکب شد، نگران بودند و وقتی پرچم حمایت از ملت فلسطین را در دست رهبری که فقط به منافع اسلام و ملت های مسلمان می اندیشد، دیدند با طیب خاطر جذب آن شدند.

این روزنامه نگار درباره اینکه چرا علی رغم اینکه نهادهای مختلفی در جوامع اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین تشکیل شده اما نتایج مطلوبی از آن حاصل نمی شود؟ گفت: در برخی از این نهادها، اعضایی حضور دارند که خود آنها آلوده هستند و حضورشان در این جوامع بیشتر یک حالت صوری دارد.

وی تأکید کرد: نگاه برخی دولت های عربی نسبت به مسئله فلسطین به هیچ وجه با نگاه ملت های مسلمان مطابقت ندارد.

مدیر مسئول کیهان با تأکید بر اینکه اساساً نگاه این دولت ها در مورد فلسطین با نگاهی که امام (ره) و ملت های مسلمان داشته و دارند مغایر است، گفت: به همین خاطر معمولاً اقداماتی که این دولت ها انجام می دهند کاملاً صوری بوده و صرفا برای مجاب کردن مردم کشور خود این کارها را می کنند.

وی در خصوص ضرورت حضور هرچه باشکوه تر ملت های مسلمان در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز گفت: حضرت امام می فرمودند فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" که ملت ما سر می دهند، مرگ آمریکا و اسرائیل را به دنبال خواهد داشت.

این روزنامه نگار ادامه داد: حضور ملت های مسلمان در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان می دهد شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، صرفاً نوشته ای بر روی کاغذ نیست، یک نگاه سمبلیک تلقی می شود و خواست همه ملت های مسلمان است.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه امروز آن چیزی که باید بر کرسی اجرا بنشیند، خواست ملت هاست، گفت: حضور ملت های مسلمان در این روز، دولت های مسلمان را وادار می کند که در مسیر ملت هایشان حرکت کنند و اگر قصدی مبنی بر مقاومت و ایستادگی در برابر خواست ملت خود را داشته باشند، شکافشان با ملت هایشان بیشتر می شود.