بیشتر مردم آرزو دارند وزن کم کنند و دست به دامن انواع رژیم و دارو می شوند که وزن شان را پایان بیاورند، اما این مرد ۱۹ ساله چینی ناامیدانه در تلاش است اندکی چربی به استخوان هایش اضافه کند. این مرد چینی قدی برابر ۷۳/۱ متر دارد اما وزنش تنها ۳۶ کیلوگرم است.

او که عنوان لاغرترین فرد را به خود اختصاص داده می گوید سخت در تلاش است که با خوردن هر چه بیشتر کمی به وزنش بیفزاید. وی همین طور برای رسیدن به بزرگ ترین آرزویش(افزودن به وزن) بیش از حد معمول می خوابد و تحت درمان دارویی نیز هست. والدین این مرد به لحاظ وزن نرمال هستند و پزشکان تاکنون نتوانسته اند دلیل لاغری بیش از حد او را کشف کنند.