▪ گل ها: امید خورج دقیقه ۲۱ برای پاس همدان و محسن مسلمان دقیقه ۹۰ برای ذوب آهن

▪ داور : رحیم رحیمی مقدم

▪ كمك ها : فریدون فروغی و نیكفر نیك نهاد

▪ اخطار : حنیف عمران زاده، وریا غفوری، جواد شیرزاد و مهدی جعفرپور از پاس همدان- احمد محمدپور، محمد منصوری و وحید امرایی از ذوب آهن

▪ تماشاگر : ۶۰۰۰ نفر

▪ ورزشگاه :شهدای قدس همدان

● پاس همدان

ساندروتویچ (۱۳)، محمد علوی(۱۲)، خسرو حیدری(۱۳)، یدالله اكبری (۱۳)، حنیف عمران زاده (۱۴)، فاروق اختیاروویچ (۱۰) از دقیقه ۶۱ مهدی جعفرپور، امید خورج (۱۴)، وریا غفوری (۱۳)، مصطفی چترآبگون (۱۴)، جواد شیرزاد (۱۵) و امیر اووچا (۱۲) از دقیقه ۶۲ محمد غلامی و از دقیقه ۷۵ لفته حمیدی

▪ سرمربی : وینكو بگوویچ (۱۳)

● ذوب آهن

محمدباقر صادقی (۱۵)، محمد صلصالی (۱۴)، حسن اشجاری (۱۰) از دقیقه ۵۸ محسن مسلمان (۱۵)، علی احمدی (۱۴)، احمد محمدپور (۱۴)، فرشید طالبی (۱۴)، محمد منصوری(۱۶)، محمدرضا خلعتبری (۱۴)، مصطفی صالحی نژاد(۱۵)، اسماعیل فرهادی (۱۴) و وحید امرایی (۱۲) از دقیقه ۹۲ داسیلوا

▪ سرمربی : بیژن ذوالفقار نسب (۱۶)

● شرح گل ها

▪ گل پاس همدان : دقیقه ۲۱ ضربه ایستگاهی یدالله اكبری با ضربه سر امید خورج وارد دروازه شد.

▪ گل ذوب آهن : دقیقه ۹۰ در آخرین دقیقه بازی، مسلمان توپ را از مدافعان میزبان دزدید و دروازه راگشود.

● لحظات حساس

▪ دقیقه ۳۲ : سانتر زیبای اكبری از روی سر امیر اووچا عبور كرد در حالی كه اگر توپ به سر او برخورد می كرد دروازه حریف باز می شد.

▪ دقیقه ۳۵ : مصطفی چترآبگون پشت مدافعان ذوب آهن صاحب توپ شد و با یك پاس خوب وریا غفوری را روی نقطه پنالتی صاحب توپ كرد اما ضربه سنگین او پس از برخورد با مدافعان به كرنر رفت.

▪ دقیقه ۶۷ : ضربه آزاد یدالله اكبری روی نقطه پنالتی با ضربه برگردان عمران زاده همراه شد اما ضربه او دقیق نبود.

▪ دقیقه ۸۳ : لفته حمیدی با دروازه بان ذوب آهن تك به تك شد اما تعلل او باعث شد تا مدافعان از راه برسند و موقعیت از دست برود.

● شرح بازی

بازی با حملات پاس همدان آغاز شد چیزی كه قابل پیش بینی بود و با حمایت ۶ هزار تماشاگر مشتاق صورت گرفت اما دفاع خوب ذوب آهن تا آنجا كه توانست مانع از گلزنی حریف شد. به هر حال حملات پرشمار همدانی ها سرانجام جواب داد و آنها گل خود را به ثمر رساندند. شاگردان وینكو بگوویچ در ادامه بازی را خوب اداره كردند اما فشار حملات ذوب آهن و احتیاط میزبان باعث شد تا پس از گذشت دقایقی از نیمه دوم عقب بكشند. در ادامه اصفهانی ها فشار آوردند و محسن مسلمان مهاجمی كه توسط ذوالفقارنسب وارد زمین شده بود گل تساوی را به ثمر رساند تا نسخه دكتر، شفابخش از كار در بیاید.با همین یك امتیاز فعلاً ذوب آهن جای خود را در منطقه سقوط با صنعت نفت عوض كرد.