در سالهای اخیر و در سطح حرفه های گوناگون و به همت حرفه ای گرایان همان حرفه ها انجمن های حرفه ای یكی پس از دیگری شكل می گیرند و فعالیت خود را آغاز می كنند

بااین همه ناظری كه از بیرون عملكرد این تشكلها را پی می گیرد ، در می یابد كه به رغم بعضی از این تشكلها كه با شتابی در خور تحسین در مسیر حرفه ای گرایی به پیش میتازند اما هنوز درك روشنی از نحوه ساختن و اداره انجمن های حرفه ای در سطح گسترده شكل نگرفته است و در حالیكه حل مشكلات اجتماعی از جمله در گروی ارتقاء حرفه ای گرایی تمام حرفه هاست و پیش شرط ارتقاء حرفه ای گرایی نیز شكل گیری تشكل های حرفه ای است این وظیفه مبرم بر عهده حرفه ای گرایان تمام حرفه هاست كه در این زمینه یعنی ساختن انجمنهای حرفه ای از هیچ كوششی دریغ نورزند

انجمن پرستاری ایران اولین تشکل حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران می باشد که در سال ۱۳۶۹ بصورت رسمی تاسیس گردید و فعالیت های چشمگیر و عمده ای را در جهت ارتقای جایگاه پرستاری اعمال نمود.

اکنون و بعد از گذشت ۱۷ سال از تاسیس این انجمن مرجع روابط عمومی انجمن پرستاری ایران در نظر دارد جهت گسترش فعالیت های خود و لزوم مشاركت فعالانه و برخورداری از خدمات انجمن برای اعضا، دفاتر نمایندگی خود در سایر استانها را راه اندازی و از طریق هیئت مؤسس ومعرفی نماینده اقدام نماید . لذا از كلیه همكارانی كه علاقمند به همكاری به صورت نماینده و اعضای هیئت مؤسس انجمن پرستاری ایران در استان خود می باشند، با توجه به اهداف و عملكرد انجمن از طریق وبلاگ اطلاع رسانی این انجمن به آدرس http://inao.blogfa.com با شماره ۰۲۱۶۶۰۲۲۶۵۵ تماس حاصل نموده و طی سلسله مراتب اقدام نمایند.

احمد عامری