آفتاب

نساجی خاتم الانبیا بوكان به دلیل قطع آب، برق و تلفن تعطیل شد

نساجی خاتم الانبیا بوكان به دلیل قطع آب، برق و تلفن تعطیل شد

نماینده كارگران كارخانه نساجی "خاتم الانبیا" بوكان گفت‌‏: این كارخانه كه ظرف ۱۵ روز ۱۸ هزار متر پارچه تولید كرده و به فروش رسانده است، از ۲۳ اردیبهشت به دلیل پرداخت نكردن بدهی آب و برق و تلفن تعطیل شده و ۳۰ كارگر این واحد به خیل عظیم بیكاران پیوستند.

کد N242859

وبگردی