بر اساس گزارشی که از سوی سازمان امار امریکا در روز پنج شنبه منتشر شد، شهر نیویورک به عنوان پر جمعیت ترین شهر ایالات متحده آمریکا معرفی شد.

به نقل از شینهوا، نیویورک با جمعیتی معادل ۲/۸ میلیون نفر در مقام نخست پرجمعیت ترین شهر آمریکا قرار دارد و لس انجلس با جمعیت ۸/۳ میلیون نفر در مقام دوم است.

همچنین شهرهای شیکاگو با ۸/۲ میلیون نفر و هوستون که اکنون چهارمین شهر بزرگ آمریکا است با جمعیت ۱/۲ میلیون نفر در مقام های سوم و چهارم قرار دارند.

همچنین شهرهای دیترویت، پیتزبورگ، کلیولند، سنت لوئیس و بوفالو با از دست دادن بیش از نیمی از جمعیتشان، کم جمعیت ترین شهرهای امریکا هستند.