روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام كرد: فردی به نام احمد عبدپور فرزند صاحبعلی كه پس از ارتكاب جرائم متعدد از قبیل جعل اسناد، كلاهبرداری، قاچاق كالا، حمل سلاح غیرمجاز و غصب عناوین دولتی سال ۸۳ به كشورهای همسایه متواری شده بود، با هماهنگی پلیس بین الملل دستگیر و به كشور بازگردانده شد. به گزارش ایسنا، وزارت اطلاعات با انتشار تصویر نامبرده از مردم تقاضا كرده تا چنانچه از فرد یاد شده شكایتی دارند مراتب را به ستاد خبری وزارت اطلاعات با تلفن ۱۱۳ گزارش دهند. بر اساس این گزارش، همچنین این وزارتخانه توصیه كرده: مردم با هوشیاری در برخورد با مأمورنماها، صحت و سقم اظهارات افراد را از مبادی ذیربط استعلام كنند.