ایوب بهتاج اظهار كرد: به خاطر جام نیكولای پتروف برنامه های تمرینی را تغییر ندادیم. مربی بدنساز تیم ملی كشتی فرنگی در ارزیابی اردوی این تیم در اردبیل گفت: در این اردو تمرینات بدنسازی و كشتی نسبت به قبل سنگین تر بود و شاهد بیشترین شدت و حجم تمرینات بودیم.

وی ادامه داد: علی رغم در پیش بودن جام نیكولای پتروف یك بار هم وزنه سرعتی نزدیم چرا كه هدف ما آماده شدن كشتی گیران برای این تورنمنت نیست. تمرینات سنگین تا دو روز مانده به اعزام ادامه خواهد داشت و تنها در این دو روز به خاطر اینكه كشتی گیران به رژیم می روند، كار سبك خواهد شد.

بهتاج درخصوص وضعیت مصدومیت كشتی گیران حاضر در اردو گفت: خوشبختانه مصدومیت اشكانی از ناحیه عضله كمر و مصدومیت دنده سوریان برطرف شده و هیچ مشكلی نداریم. حضور در آب گرم های منطقه اردبیل نیز در بهبود آنها تأثیر داشت. وی در پایان به ترك اردو توسط پیام زرین پور اشاره كرد و ابراز داشت: مصدومیت او خیلی جدی بود و نمی توانست به تمرینات ادامه دهد. با توجه به در پیش بودن مراسم ازدواج نیز این كشتی گیر اردو را ترك كرد و باید پس از بازگشت به اردو وضعیت او را مشاهده كرد كه آیا می تواند به تمرینات سنگین ادامه دهد یا نه.