آفتاب

همه شاگردان شجریان (۱)

همه شاگردان شجریان (۱)

"محمدرضا شجریان" چندی پیش نسبت به سرنوشت آواز ایرانی پس ازخود اظهار امیدواری كرد. اما شاگردان شجریان چند نفرند و كدامیك تاكنون توانسته این امید را برآورده كند؟

کد N254246

وبگردی