همزمان با بازدید مهندس محسن هاشمی مدیر عامل شرکت مترو ازمنطقه ۱۸ که با حضور علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران و علی اکبر انجمنی سرپرست شهرداری این منطقه صورت گرفت عملیات احداث خط ۳ مترو در جنوب غرب تهران آغاز شد.

سرپرست شهرداری منطقه، احداث خط ۳ مترو از میدان راه آهن تا تقاطع بزرگراه آزادگان آیت الله سعیدی در منطقه ۱۸ برای جمعیت کثیر ساکن در محدوده مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و همچنین شهرکهای اطراف آن از یک سو و اهمیت مسائل ترافیکی و وجود کمترین معارض به جهت برخورداری از کمترین هزینه و بیشترین بهره برداری را از سوی دیگر حائز اهمیت دانست و گفت : با بهره برداری از این مسیر امکان جا به جایی تعداد زیادی از مسافران این محدوده از شهر تهران امکانپذیر خواهد شد.

وی افزود : خط ۳ مترو در مجموع به طول ۳۲ کیلومتر شامل ۲۴ کیلومتر به صورت تونل و ۸ کیلومتر نیز به صورت روی زمین به عنوان خط جدید از ایستگاه مجیدیه آغاز و با گذر از خیابان شهید بهشتی در مصلای بزرگ تهران با خط یک مترو متقاطع و با گذر از خیابان ولی عصر(ع) در ایستگاه امام خمینی (ره) به خط ۲ متصل و سپس به سمت میدان راه آهن و از آنجا نیز به موازات خط راه آهن تهران - اهواز از محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ گذر و در آینده دور نیز به اسلامشهر منتهی و در نهایت به شبکه سراسری مترو وصل خواهد شد.

سرپرست شهرداری منطقه ۱۸ گفت : این طرح به تصویب هیئت دولت و شرکت مترو رسیده و مراحل اجرایی خود را آغاز کرده است.

وی تصریح کرد : با توجه به افزایش روز افزون جمعیت به ویژه در شهر تهران و همچنین سهمیه بندی بنزین در کشور، ایجاد این خط جدید نقش چشمگیر و تاثیر بسزایی در سهولت و تسریع سفرهای درون شهری شهروندان و کاهش بار ترافیک را در شهر تهران خواهد داشت.