فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بكارگیری سامانه فوق مدرن پدافند تورام یك (TORM۱)در رزمایش تخصصی صاعقه را موفقیت آمیز ارزیابی كرد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی‌در تشریح اهداف رزمایش تخصصی صاعقه كه چهارشنبه ۱۸ بهمن، در منطقه جنوبی و مركزی آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه دارد، گفت: در راستای تحقق نظریه دفاعی سپاه پاسداران برمبنای استراتژی نظامی‌بازدارنده و دفاع اطمینان‌بخش و تهاجم تنبیهی علیه متجاوزان، نیروی هوایی سپاه از افزودن سیستم‌های جدید موشكی به سامانه پدافندی خود در راستای تقویت بنیه دفاعی، گام بر می‌دارد.

به گزارش روابط عمومی‌كل سپاه‌پاسداران، وی در ادامه با اشاره به اینكه برد سامانه مدرن تورام یك، ۱۲كیلومتر با قابلیت افزایش تا ۲۰كیلومتر است، تاكیدكرد: تورام یك، سامانه‌ای چابك، چالاك، پرتحرك،بسیار دقیق و با امكان واكنش سریع است و هر سامانه موشكی قادر است در آن واحد ۴۷هدف را رهگیری و با هشت هدف درگیر شود.

سلامی‌اظهار داشت:سامانه تورام یك قادر است با هواپیماهای كوچك،هواپیماهای باقابلیت مانور بالا و سرعت زیاد و موشك‌های پیشرفته كروز درگیر شود و در كمتر از یك ثانیه،آماده رهگیری مجدد و پرتاب‌های متعدد شود.