برخی مسئولان پرسپولیس از قرارداد با تولیدی لباس حصاری استفاده ویژه كرده و در این شرایط، برخی اعضای تیم‌های پایه با پول خود لباس تهیه كرده‌اند.

در حالیكه مسئولان پرسپولیس موظفند تمامی تیم‌های خود را تحت پوشش قرار دهند؛ اما علاوه بر مشكلات متعدد مالی، این تیم‌ها با مشكل لباس نیز مواجه هستند.

یكی از مربیان تیم های پایه كه نمی‌خواست نامش فاش شود، گفت: "از سوی باشگاه برای تیم های پایه سهمیه در نظر گرفته شده؛ اما كافی نیست. به طور مثال در یك تیم ۲۵ بازیكن عضو هستند و در این شرایط تنها ۲۰ دست لباس به ما تحویل داده می شود و به همین دلیل، ۵ نفر دیگر مجبورند با پول خود لباس تهیه كنند.

حصاری، مسئول تولیدی لباس در این مورد اظهار داشت: اعضای تیم های پایه سهمیه ای مشخص دارند و تا امروز لباس های مورد نظر خود را با در دست داشتن نامه از باشگاه دریافت كرده و تاكنون با پول خود خرید نكرده اند.

وی در مورد استفاده برخی مسئولان باشگاه از قرارداد منعقد شده، تصریح كرد: در مدت اخیر بارها برخی با ارسال نامه، لباس های فراوانی دریافت كرده اند. با افزایش این روند اعتراض خود را به مدیرعامل باشگاه اعلام كردیم و از این پس تنها به كسانی لباس تحویل می دهیم كه نامه ای با امضای شخص انصاری فرد در دست داشته باشند.