مجموعه‌ی شعر جدید مسعود بیزارگیتی با عنوان «صداهای ریخته» منتشر شد.

ششمین مجموعه‌ی شعر این شاعر دربرگیرنده‌ی شعرهای او در سال‌های ۸۵ و ۸۶ است.

«صداهای ریخته» در ۱۳۰ صفحه توسط نشر فرهنگ ایلیا به‌چاپ رسیده است.

بیزارگیتی مجموعه‌ی داستان «آن‌سوتر از صدای خط خورده» را هم به‌زودی منتشر خواهد كرد.

از او همچنین «درنگی بر زبان» شامل نقدها و مقالات و یك مجموعه‌ی شعر تازه به‌چاپ خواهند رسید.