آفتاب

روزنامه شرق توقیف شد

روزنامه شرق توقیف شد

یك مقام آگاه در وزارت ارشاد گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات، دستور توقیف موقت روزنامه شرق را صادر كرد.

کد N263169