هفت كارگر چینی به داخل حوض حاوی خمیر كاغذ در یكی از كارخانجات كاغذسازی، سقوط كرده و جان باختند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، یكی از كارخانجات تولید كاغذ در استان«هی بی» چین شاهد صحنه ای دلخراش از مرگ هفت كارگر مشغول به كار در قسمت حوضچه خمیرسازی بود.بر اساس این گزارش، یكی از كارگران در كنار حوضچه در حال انجام كارش بود كه ناگهان به داخل آن افتاد و شش نفر دیگر نیز كه می خواستند مانع افتادن او شوند به داخل حوضچه محتوای خمیر كاغذ سقوط كردند. متاسفانه وجود مواد شیمیایی درون حوضچه باعث مرگ آنان شد.