آفتاب

دوبله «بر مدار صفر درجه»همچنان ادامه دارد

دوبله «بر مدار صفر درجه»همچنان ادامه دارد

در آستانه پخش «بر مدار صفر درجه» از سوم اردیبهشت، دوبله این سریال به مدیریت بهرام زند همچنان ادامه دارد.

کد N239387

وبگردی