آفتاب

نگاه روحانیت و موضوع پلیس مرا به ساخت سریال «روز رفتن» جذب كرد

نگاه روحانیت و موضوع پلیس مرا به ساخت سریال «روز رفتن» جذب كرد

نوع برخورد و نگاه روحانیت به جامعه و هم‌چنین برخورد پلیس با موضوعات جنایی و مردم از جمله دلایلی بود كه من را جذب مجموعه تلویزیونی «روز رفتن» كرد.

کد N215010

وبگردی