انجمن قطعه‌سازان خودرو، نمایشگاه بین‌اللملی قطعات خودرو و صنایع وابسته را اسفند ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌كند.

بر اساس آخرین اطلاعات حدود ۵۰۰ شركت قطعه‌ساز داخلی و ۱۰۰ شركت خارجی در این نمایشگاه شركت خواهند كرد.

گفتنی است، این نمایشگاه به دلیل برگزار نشدن نمایشگاه خودرو تهران - كه از دو سال پیش - برگزار نمی شود، برپا می‌شود. تا پیش از این شركت‌های تولید كننده قطعه و همچنین شركت‌های حمل نقل در نمایشگاه خودرو تهران شركت می كردند كه به دلیل وضعیت پیش آمده، هر كدام از این دو صنف نمایشگاه جداگانه‌ای برگزار می‌كنند كه نمایشگاه حمل نقل در آذر ماه و نمایشگاه قطعات خودرو در اسفند ماه از جمله آن‌ها هستند. ضمن این كه در نمایشگاه حمل نقل، شركت‌های تولیدكننده خودرو سنگین حضور خواهند داشت.

البته زمزمه‌هایی مبنی بر آغاز به كار نمایشگاه خودرو در تیر ۸۶ به گوش می رسد كه هنوز هیچ مقامی آن را تائید نكرده است.

در خلا برگزاری نمایشگاه خودرو تهران، نمایشگاه‌های تبریز و مشهد سعی دارند جای خالی آن را پر كنند كه هر كدام از این دو نمایشگاه نیز با كاستی هایی روبرو هستند.