در حال حاضر، قطعات موسیقی كه از فروشگاه مجازی موسیقی اپل، موسوم به آی تیونز خریداری می شوند، تنها در دستگاه های آی پاد ساخت همین شركت قابل شنیدن هستند.معنی دیگر قانون تازه این است كه قطعات موسیقی دیجیتال صرف نظر از قالب و منبع آنها، باید در هر دستگاه پخش كننده ای قابل شنیدن باشند.با این وجود، قانون راه را برای هنرمندان باز گذاشته تا بتوانند در قراردادهایشان با اپل یا دیگر رقبا، محدودیت هایی را بر دستگاه هایی كه موسیقی شان در آن پخش می شود، اعمال كنند.

بر اساس این قانون، شركت هایی نظیر اپل، سونی و مایكروسافت مجبورند سیستم های اختصاصی حفاظت از حق مولف خود را در اختیار دیگر شركت ها قرار دهند. هدف از تصویب این قانون مبارزه با سرقت هنری آثار موسیقی و تضمین رقابت سالم در بازار رو به رشد پیاده كردن موسیقی در اینترنت است.

در قانون تازه همچنین راهكارهایی برای مقابله با سرقت آثار موسیقی در نظر گرفته شده كه شامل جریمه های هزاران یورویی و حكم زندان برای كپی كنندگان حرفه ای است. تاكنون بیش از یك میلیارد قطعه آهنگ از فروشگاه آی تیونز كه سه سال پیش راه اندازی شده، خریداری شده است.