مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان گفت: با توجه به آزمایشات صورت گرفته توسط کارشناسان دانشگاه آکسفورد انگلستان ، قدمت جسد مرد نمکی شماره ۴ حدود ۲۳۰۰ سال تخمین زده می شود. مهندس یحیی رحمتی تصریح کرد : نمونه هایی از استخوان و لباس مرد نمکی چهارم که جدا شده بود برای آزمایش به دانشگاه آکسفورد فرستاده شد تا قدمت آن تعیین شود. وی ادامه داد: کارشناسان این دانشگاه پس از بررسی روی این نمونه ها اعلام کردند جسد متعلق به ۲۳۰۰ سال پیش یعنی اوایل دوره اشکانیان است. رحمتی افزود : کارشناسان دانشگاه آکسفورد با کربن ۱۴ ، قدمت نمونه ها را سال یابی کردند که دقیق ترین نوع آزمایش در حال حاضر به شمار می رود. وی با عنوان این مطلب که ابزار و وسایل پیدا شده در کنار مردان نمکی دوم تا پنجم نشان می دهد اجساد مربوط به یک دوره است ، گفت: دانشگاه آکسفرد مرد نمکی شماره اول را که در حال حاضر در موزه ملی ایران نگهداری می شود را سال یابی کرده و قدمت آن را ۱۸۰۰ سال عنوان نموده است. مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان زنجان تاکید کرد: نمونه های ارسال شده به دانشگاه آکسفورد پس از تکمیل آزمایشات دوباره به میراث فرهنگی زنجان فرستاده می شود. همچنین مهندس ابوالفضل عالی سرپرست گروه کاوشگران معدن چهرآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان از پایان یافتن فصل دوم کاوش باستان شناسی در معدن چهر آباد خبر داد و گفت : در این فصل کاوش که از ۲۴ آبان تا ۱۷ دی به طول انجامید ، توانستیم مرد نمکی شماره ۵ را نیز کشف کنیم. وی تاکید کرد: جسد مرد نمکی شماره ۵ در زمان کشف روی یک تپه نمک به حالت رو به زمین افتاد و در میان دو سنگ بزرگ پرس شده بود و در محیطی قرار گرفته بود که نسبت به اجساد دیگر تا حدود زیادی پوسیده شده است و تفاوتهای عمده ای با جسد مرد نمکی شماره ۴ دارد.عالی همچنین از انتقال مرد نمکی شماره ۵ به زنجان خبر داد و گفت: این جسد عصر روز یکشنبه یازدهم دی از محل کشف آن در معدن چهر آباد به رخشویخانه محل نگهداری ۳ جسد مردان نمکی انتقال داده شد. وی از بازسازی چهره مرد نمکی شماره ۴ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مرد نمکی چهارم نسبت به سایر مردان نمکی سالم تر است و کار سی تی اسکن روی آن انجام گرفته ، در تلاش هستیم چهره سازی مرد نمکی شماره ۴ انجام شود.