آفتاب

تغییر جنسیت در شناسنامه جدید دوجنسی‌ها ثبت نمی‌شود

تغییر جنسیت در شناسنامه جدید دوجنسی‌ها ثبت نمی‌شود

مدیر كل ثبت احوال استان تهران اعلام كرد: در شناسنامه جدید دوجنسی‌ها تغییر جنسیت آنها ثبت نمی‌شود.

کد N173258