اكثر آثار خیابانی جشنواره بیست و چهارم تئاتر فجر كه از بافت موسیقایی بهره برده اند ،تماما از گرایش موسیقی مینی مالیستی استفاده كرده اند كه از این ویژگی موسیقی سال های پس از سال ۱۹۵۰ تاثیر گرفته اند. "مهدی وجدانی"، مسوول تیم كارشناسی موسیقی تئاتر خیابانی در گفتگو با خبرنگار گروه هنر ایلنا ، با اشاره به موسیقی نمایش های خیابانی شركت كننده در جشنواره تئاتر فجر گفت: با استفاده از تونالیته واضح و تكرار دائم الگوهای ملودیك، اجرای تصادفی صداهای ریز و بم تا رسیدن به مواد اولیه موسیقی و آمیزه ای از صداها كه كیفیتی ناپایدار دارند، از نكات بارز و قابل تاسف اجراهای خیابانی امسال هر چند كه نمی‌‏توان به اكثر آنان نمایش خیابانی گفت، چرا كه بیشتر به نمایش های میدانی یا نمایش در خیابان شبیه هستند.

وی افزود: در نمایش های خیابانی كه از موسیقی استفاده می كنند، به خطر افتادن جایگاه و شان واقعی ساز در موسیقی و تئاتر را حس كرده و یاد آور می‌‏شویم كه اگر قصد استفاده از ساز در آثار خود را دارند ، جایگاه موسیقی در صحنه و همچنین نقش موثر ساز را زیر سوال نبرند؛ چرا كه سبب ابتذال در موسیقی تئاتر نشده و بی توجهی افرادی كه چنین استفاده ای از موسیقی را دارند، پیش از پیش آشكار می كنند.

وجدانی خاطر نشان كرد: موسیقی در تئاتر خیابان مبحث مفصلی است كه در استاندارهای جهانی تئاتر خیابانی دارای جایگاه ویژه و با اهمیتی است، ولی متاسفانه در ایران به این موضوع پرداخته نمی شود.