كتاب مرگ عزیز بیعار با ترجمه جلال خسروشاهی - مترجم فقید معاصر - و رضا سیدحسینی به زودی تجدید چاپ می شود.خسروشاهی مترجم و مؤلف در سال ۱۳۱۴ در تبریز متولد شد. او كه به زبان تركی استانبولی آشنایی داشت آثاری را از این زبان به فارسی ترجمه كرد. آخرین شعرها و از چهار زندان ناظم حكمت از كتاب هایی است كه او با همكاری رضا سیدحسینی ترجمه كرده است. از خسرو شاهی كتاب های بازتاب سینمای نوین ایران در جهان، مجموعه های ادای دین به سهراب و ادای دین به فروغ به چاپ رسیده. همچنین كتاب نیما و پیشگامان شعر معاصر ترك از جمله كتاب هایی بود كه در دستان این مؤلف ناتمام ماند و به رضا سیدحسینی سپرده كه با همكاری عمران صلاحی از سوی نشر مروارید منتشر شد. جلال خسروشاهی كه سال ها در تركیه زندگی كرده بود كتاب های آن سوی كوهستان و سلطان فیل ها اثر یاشاركمال را نیز در كارنامه ترجمه های خود دارد. مرگ عزیز بیعار اولین رمان لطیفه تكین نویسنده ترك است كه در زمان انتشار در تركیه به عنوان یك حادثه بزرگ در ادبیات معاصر آن كشور تلقی شد. این كتاب به زبان های ایتالیایی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه ترجمه و چاپ شده است. افسانه های برجی كریستین ،۱۹۸۴ درس های شبانه ۱۹۸۹ و رمان شیشه های یخی ۱۹۸۹ از دیگر آثار این نویسنده است.