قصه های مردم رودبار و الموت منتشر می شود.یوسف علیخانی و افشین نادری به سفارش پروژه باستان شناسی الموت - با مدیریت وسرپرستی دكتر حمیده چوبك - كه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می كند، كار تدوین این مجموعه هفت جلدی را عهده دار هستند. جلد نخست این مجموعه با عنوان «قصه های مردم رودبار و الموت» ، كتاب اول: الموت پایین (زوارك و روستاهای اطراف) شامل ۲۱ روستا، ۳۵ راوی و بیش از ۱۰۰ قصه و ترانه به پایان رسیده و به زودی منتشر خواهد شد. كتاب با یك مقدمه مفصل درباره رودبار و الموت، گویش تاتی، حسن صباح و اسماعیلیه، قصه عزیز و نگار، قیام دهقانان الموت (به رهبری جلال بیك و ولی خان خواجوی) و شیردل شاعر، شروع می شود. همچنین شناسنامه راویان، شناسنامه آبادی ها، فرهنگ اصطلاحات، نمایه و عكس راویان و روستاها، بخش های دیگری از این كتاب ۴۰۰ صفحه ای است. قصه ها نیز در بخش های مختلفی مثل اخلاق، اولیا، شوخی، حیوانات و ترانه ها تقسیم بندی شده است. جلد های دیگر این مجموعه عبارت است از: الموت بالا (گازرخان و روستاهای اطراف)، معلم كلایه و روستاهای اطراف، مراغیان رودبار و الموت، رجایی دشت و روستاهای اطراف، رازمین و روستاهای اطراف و دستگرد و روستاهای اطراف. علیخانی با اشاره به اینكه در حال گردآوری كتاب دوم هستند، متذكر شد: این سنت دارد فراموش می شود و هر لحظه برای گردآوری این قصه ها دیر است. او همچنین با اشاره به فرهنگ بكر این مناطق گفت: به خاطر صعب العبور بودن، فرهنگ این روستا دست نخورده مانده و فرهنگ و زبان در چنین روستاهایی حفظ می شود.