مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد: در صورت همكاری مدارس، نیازی به مراجعه دانش‌‏آموزان به مراكز ثبت‌‏احوال برای عكس‌‏دار كردن شناسنامه نیست.مقدم, مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور, گفت: مدارس می‌‏توانند شناسنامه دانش‌‏آموزان متقاضی و سایر مدارك لازم را جمع‌‏آوری كرده و آنها را توسط نماینده خود به اداره ثبت احوال منتقل كنند.وی افزود: ادارات ثبت‌‏احوال شناسنامه فاقد عكس دانش‌‏آموزان را دریافت كرده و پس از الصاق عكس آنها را به مدارس باز می‌‏گرداند.مقدم تصریح كرد: در حال حاضر هزینه عكس‌‏دار كردن هر شناسنامه ۵۰۰ تومان است كه به همراه عكس مورد تایید مدرسه به ثبت‌‏احوال فرستاده می‌‏شود.به گفته مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور, در بعضی از مناطق آموزش و پرورش و در تعدادی از مدارس، با توافق طرفین ماموران ثبت‌‏احوال در مدارس حضور یافته و شناسنامه‌‏ها را همان جا عكس‌‏دار می‌‏كنند.وی افزود: مدارس، در صورتی كه تمایل داشته باشند و نسبت به حضور ماموران ثبت‌‏احوال در مدرسه اعلام آمادگی كرده و شناسنامه دانش‌‏آموزان در محل مدرسه عكس‌‏دار می‌‏شود.مقدم, در خصوص تعویض عكس شناسنامه گفت: در صورتی كه شخصی متقاضی تعویض عكس شناسنامه باشد، با مراجعه به مراكز ثبت‌‏احوال می‌‏تواند نسبت به این امر اقدام كند.وی خاطرنشان كرد: برای تعویض عكس شناسنامه تمام صفحات شناسنامه فرد متقاضی عوض می‌‏شود و به فرد شناسنامه‌‏ای جدید با عكس جدید و اطلاعات قبلی داده می‌‏شود.مدیر روابط عمومی سازمان ثبت احوال كشور, گفت: هزینه تعویض شناسنامه برای هر فرد یك‌ هزار تومان است.