مركز اطلاعات سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام كرد ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی با درآمد سرانه ناخالص ملی معادل ۲۳۰۰ دلار در میان كشورهای با درآمد متوسط پایین در جهان قرار دارد.در این گزارش كه با همكاری سازمان ملل و بانك جهانی در راستای اهداف توسعه هزاره منتشر شده، آمده است: كشورهای جهان به چهار گروه: با درآمد بالا معادل ۱۰ هزار و ۶۶ دلار و بالاتر، با درآمد متوسط بالا بین ۳هزار و ۲۵۶ دلار تا ۱۰ هزار و ۶۵ دلار، با درآمد متوسط پایین یعنی بین ۸۲۶ دلار تا ۳ هزار و ۲۵۵ دلار ودرآمد پایین یعنی ۸۲۵ دلار و كمتر دسته بندی شده اند.در این گزارش به بررسی اطلاعات آماری وضعیت فقر، آموزش و پرورش، برابری جنسیتی، مرگ و میر كودكان و مادران، بهداشت مادران، بیماری ایدز و ویروس آن و محیط زیست پایدار پرداخته شده است.در میان كشورهای همسایه ایران، تركیه با ۳ هزار و ۷۵۰ دلار در گروه كشورهای با درآمد متوسط بالا قرار گرفته است. عراق، آذربایجان، ارمنستان و تركمنستان در گروه با درآمد متوسط پایین قرار دارند. در حالی كه افغانستان و پاكستان در گروه با درآمد پایین جای گرفته اند. كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در گروه درآمد بالا و فدراسیون روسیه در گروه متوسط بالا و قزاقستان در گروه متوسط پایین جای دارند.